Algemene voorwaarden K-Design Fashion

Bij K-Design Fashion willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in K-Design Fashion stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande voorafgaande informatie en verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

Lees deze informatie aandachtig vooraleer u hiermee akkoord te verklaren en doe dat telkens als u een nieuwe bestelling plaatst. K-Design Fashion kan deze voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe bestelling. Op de bestelling die u nu zal plaatsen, gelden de huidige voorwaarden. U kan de tekst afprinten of op de harde schijf van uw computer bewaren.

Ondernemingsgegevens

Bimeko NV (“K-Design Fashion”)

Sint-Jansstraat 94
8791 Beveren-Leie

BE.0422.742.430

info@bimeko.be

Vertegenwoordigd door Wim Mestdagh, zaakvoerder
RPR Kortrijk

Artikel 1. Algemene bepalingen

De webshop van K-Design Fashion op het adres www.k-designfashion.com (hierna: de “website”) wordt uitgebaat door en is eigendom van Bimeko nv, BTW nr BE0422.742.430, met zetel te Sint-Jansstraat 94, 8791 Beveren-Leie (hierna ‘K-Design Fashion’) biedt haar klanten de mogelijkheid om kleding, accessoires en overige producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van K-Design Fashion houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door K-Design Fashion aanvaard zijn.

Om een bestelling te plaatsen, moet u meerderjarig zijn. Indien u nog minderjarig bent, mag u deze bestelling niet plaatsen. Dat moet dan gebeuren door uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 2. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen, prijswijzigingen en tikfouten voorbehouden.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Tevens niet in de prijs begrepen zijn toeslagen zoals de recupelbijdrage, en de kosten van levering. Deze bijkomende kosten worden in elk geval uitdrukkelijk vermeld op het bestelformulier, dus voor u de bestelling doorgeeft. Lees dit goed na.

K-Design Fashion behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

Prijzen van de aankoop kunnen verschillen bij een omruiling. Bij een omruiling voor hetzelfde artikel, kan het bedrag van aankoop verschillen ongeacht of het online in mindering is gebracht. Bij een omruiling voor een ander artikel, wordt het aankoopbedrag gewoon van het nieuw artikel in mindering gebracht.

Artikel 3. Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden K-Design Fashion niet. K-Design Fashion is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. K-Design Fashion is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. K-Design Fashion heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd zou zijn. In dat geval heeft de Klant het recht te kiezen of hij van de aankoop afziet dan wel of hij deze bevestigt tegen de gecorrigeerde prijs of voorwaarde. Als de Klant niet binnen de week laat weten dat hij de aankoop bevestigt, gaat K-Design Fashion er van uit dat de Klant van de aankoop afziet.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. kleuren, hoeveelheden, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijzen, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via info@bimeko.be.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door K-Design Fashion. K-Design Fashion kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4. Online aankopen

Als u de bestelling bevestigt gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden, prijzen en beschrijvingen van producten. Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te blokkeren als het bezorgadres onjuist is of bij problemen tijdens de betaling. De bestelling wordt geaccepteerd en bevestigd door op opeenvolgende pagina’s/schermen gegevens in te voeren:

 1. De gekozen producten aan het winkelmandje toevoegen;
 2. Het winkelmandje met de bestelling bevestigen;
 3. Gegevens invoeren;
 4. Informatie voorafgaand aan de koop;
 5. Aanvaarding van deze voorwaarden van de verkoop;
 6. Betaalmethode kiezen en bevestigen.

Alle betalingen op de website worden verwerkt via het betalingsplatform Mollie. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • Visa, MasterCard: Betalen met kredietkaart is veilig. Dit gebeurt via een SSL-beveiligde server die kredietkaartgegevens beveiligd verstuurt;
 • Bancontact, Mister Cash: Via bijna 90% van alle banken kan de Klant via Bancontact, nu Mister Cash, dankzij 3-D Secure, veilig online betalen. Op basis van kaartnummer, vervaldatum en uw digipas kan de Klant de betaling voltooien;
 • Payconic;

De producten die via deze webshop worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door K-Design Fashion.

K-Design Fashion is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5. Levering en uitvoering van de overeenkomst

De eventuele verzendingskosten worden vermeld in de winkelwagen vooraleer de Klant zijn of haar bestelling plaatst en worden als volgt berekend:

 • Voor België:
  • Particuliere bestellingen: €7,95
 • Voor Nederland, en Luxemburg:
  • Particulier bestelling: €9,95

Daar ons orderverwerkingssysteem geen rekening kan houden met al deze criteria, is het mogelijk dat de leveringskostprijs hoger of lager is dan deze op de orderbevestiging. Dit wordt u dan binnen de 3 werkdagen medegedeeld. Deze verzendkosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling gedeeltelijk wordt geretourneerd

De levering gebeurt via onze partner (Bpost of Postnl), een ‘Handling company’ die verantwoordelijk is voor de verscheping van uw bestelling. De levering bij u thuis wordt verzorgd door onze logistieke partner voor Belgie die zelf kiest welke bezorgdienst uw bestelling zal leveren. Wanneer u niet aanwezig bent of wanneer het pakket niet bezorgd kan worden, zult u een afhaalbericht ontvangen waarmee u naar het postkantoor of postpunt bij u in de buurt kan gaan.

K-Design Fashion kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele douanekosten die gepaard zouden gaan met de levering van buitenlandse goederen. Deze kosten zij voor rekening van de Klant, doch zullen duidelijk aangegeven worden waarom en hoeveel deze bedragen bij het plaatsen van de bestelling.

Tenzij anders overeengekomen, worden de bestelde goederen geleverd binnen 3 tot 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het adres zoals door de Klant bij de bestelling werd opgegeven. Deze levertermijn is louter indicatief: het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in hoofde van K-Design Fashion aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.

Het is mogelijk dat de Klant toch een bevestiging heeft ontvangen van een product waarvan de voorraad uitgeput is. Het is ook mogelijk dat de levering door omstandigheden, waarvoor K-Design Fashion geen fout treft, vertraging oploopt. Indien K-Design Fashion niet levert binnen de afgesproken leveringstermijn of – wanneer geen leveringsdatum werd afgesproken – binnen de dertig dagen volgend op uw bestelling, heeft de Klant het recht van de aankoop af te zien en terugbetaling te ontvangen, tenzij het product naar de Klant onderweg is.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan K-Design Fashion. De Klant is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform met de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout c.q beschadiging), dient de Klant dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk te melden via mail aan customerservice@k-designfashion.com.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door K-Design Fashion was geboden.

Artikel 6. Duur van de overeenkomst

Een overeenkomst komt pas tot stand nadat de bestelling van de Klant door K-Design Fashion per e-mail is bevestigd op het emailadres dat door de Klant werd meegedeeld.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van K-Design Fashion.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van K-Design Fashion te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 8. Herroepingsrecht (retourbeleid)

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij K-Design Fashion. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen mits opgave van de specifieke redenen de overeenkomst te herroepen conform de retourvoorwaarden in annex van deze Voorwaarden en dewelke ook steeds publiekelijk raadpleegbaar zijn op de Webshop. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag:

 • waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt;
 • waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt;
 • waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant K-Design Fashion via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant is hiervoor verplicht gebruik te maken van de online procedure via de online klantenaccount (inloggen en in de account bij “Retour” uw retour aanmelden).

Bij herroeping wordt er verwacht dat uw artikelen in de huidige verpakking , ongeopend en ongebruikt terug verzonden worden. Zo niet, gelden uw artikelen niet aan de herroepingsvoorwaarden en kunnen we geen omruiling toelaten.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan K-Design Fashion heeft meegedeeld, terugzenden aan K-Design Fashion. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt K-Design Fashion zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking en ongeopende staat bevinden, samen met alle toebehoren waaronder maar niet beperkt tot de originele label en tag, kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal K-Design Fashion alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat K-Design Fashion het geretourneerd product in ontvangst heeft genomen voor inspectie van goede staat. K-Design Fashion zal aldus wachten met de terugbetaling totdat wij alle goederen hebben teruggekregen, waarbij K-Design Fashion de terugbetaling kan weigeren indien zichtbare schade is toegebracht aan de goederen dewelke het goed onbruikbaar maakt voor verdere doorverkoop.

K-Design Fashion betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon of gelegenheid bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. Zo zullen bijvoorbeeld onze refills geretourneerd kunnen worden indien de verpakking ongeopend is en de sealing intact is gebleven.

Artikel 9. Garantie

K-Design Fashion kan in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor schade van allerlei aard die kan resulteren uit een slecht gebruik van de gecommercialiseerde producten.

De aansprakelijkheid van K-Design Fashion kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten.

De aansprakelijkheid van K-Design Fashion zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling.

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met K-Design Fashion waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan K-Design Fashion.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant K-Design Fashion zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 kalenderdagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 10. Klantendienst

De klantendienst van K-Design Fashion is bereikbaar via e-mail op customersercive@k-design.com of per post op het adres te Sint-Jansstraat 94, 8791 Beveren-Leie. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 11. Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover K-Design Fashion beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt K-Design Fashion zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 12. Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Bimeko NV, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 • de uitvoering van de afgesloten overeenkomst;
 • het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven;
 • reclame- en/of marketingdoeleinden;
 • het beheer en de controle waarborgen wat de uitvoering van de aangeboden diensten betreft;
 • het versturen en opvolgen van bestellingen en facturatie;
 • het versturen van promotionele informatie met betrekking tot de producten en diensten;
 • het eventueel versturen van gratis staaltjes of het aanbieden van diensten aan gunstigere voorwaarden;
 • het beantwoorden van vragen van de gebruikers;
 • het realiseren van statistieken;
 • het verbeteren van de kwaliteit van de website en de producten en/of diensten door de verantwoordelijke voor de verwerking;
 • informatie doorsturen met betrekking tot nieuwe producten en/of diensten door K-Design Fashion
 • direct marketingdoeleinden: toelaten dat de interesses van de gebruiker beter worden geïdentificeerd.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie voorzijde van identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan K-Design Fashion gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven.

K-Design Fashion houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op het emailadres customersercive@k-design.com.

Artikel 12. Gebruik van cookies

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke type cookies wij gebruiken, waarvoor deze dienen en hoelang deze worden bewaard, kan u terecht op onze Cookie policy.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Artikel 13. Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Indien een onderdeel van deze voorwaarden, die de overeenkomst tussen partijen uitmaken, om welke reden ook onwettig of nietig zou zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de overeenkomst, tenzij deze zonder dit nietige beding niet zou kunnen voortbestaan.

Het nalaten op gelijk welk moment door K-Design Fashion om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14. Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van K-Design Fashion. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

K-Design Fashion kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15. Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16. Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Kortrijk bevoegd.

We herinneren u aan het feit dat de Europese Commissie een bemiddelingsplatform ter beschikking stelt (Online Dispute Resolution), dat u hier kunt contacteren http://ec.europa.eu/odr/.

De volgende stap in de bestelling is de aanvaarding van de voorwaarden. Daarna dient de Klant het bestelformulier volledig en correct in te vullen. Voor de bestelling wordt geplaatst, krijgt de Klant een overzicht en kan de Klant nog correcties doorvoeren. In deze bevestiging vindt de Klant een link naar de tekst van deze voorwaarden terug, die kan de Klant dus nogmaals nalezen en ook afdrukken. Daarna wordt de Klant gevraagd “bestelling bevestigen” en zal deze bij K-Design Fashion worden geplaatst.

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en mailen als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Bimeko NV (“K-Design Fashion”)

Sint-Jansstraat 94
8791 Beveren-Leie

BE.0422.742.430

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Bijlage 2: Retourvoorwaarden

Vous avez jusqu’à 14 jours après la réception de votre colis pour enregistrer votre retour via le site web.
Nous reprenons uniquement les articles de cette manière.

Veuillez vous assurer que tous les articles ont encore les étiquettes d’origine et qu’ils n’ont pas été portés ni endommagés. Nous apprécierions recevoir les articles en retour de la même manière que vous les avez reçus.

Vous pouvez enregistrer un retour via votre compte client sur notre site web. Sous l’onglet « Retour », vous indiquez quel article de vos commandes vous souhaitez retourner. Vous indiquez la raison du retour. Suivez ensuite les étapes pour vous procurer votre étiquette d’expédition. Remettez l’article retourné dans son emballage d’origine, ajoutez l’étiquette d’expédition et apportez-le à un point poste.

La responsabilité du retour vous incombe jusqu’à ce que le colis nous parvienne. N’oubliez donc pas de demander une preuve d’envoi lorsque vous envoyez le colis.

Le colis doit être retourné dans son emballage d’origine, avec les étiquettes d’origine, et les articles doivent être intacts et ne présenter aucun signe d’utilisation.

Lorsque le colis et les articles retournés ont été reçus et traités en bonne et due forme, vous recevez une confirmation par e-mail. Nous nous efforçons de procéder au remboursement dans les 7 jours ouvrables suivant le traitement du retour. Les remboursements seront en tout cas effectués dans le délai légal de 14 jours.

Nous ne pouvons pas reprendre les marchandises si nous soupçonnons que les articles ont été portés plus souvent que pour un essayage.

L’échange d’un article n’est pas possible, vous devez à nouveau commander en ligne la taille souhaitée sur le site web.

Vous avez reçu un produit endommagé ou vous souhaitez formuler une plainte concernant un produit ? Ces articles ne peuvent pas être envoyés dans un colis de retour ordinaire, mais doivent être signalés au service clientèle via customerservice@k-designfashion.com. Décrivez la plainte aussi clairement que possible et indiquez le numéro de commande, le numéro d’article et joignez une photo à la plainte.

Maattabel

K[DESIGN]
EU
DE
FR
IT
UK
XXS-32
34
32
34
38
4
XS-34
36
34
36
40
6
S-36
38
36
38
42
8
M-38
40
38
40
44
10
L-40
42
40
42
46
12
XL-42
44
42
44
48
14
XXL-44
46
44
46
52
16
Extra 1 / 46-48
48-50
46-48
48-50
54-56
18-20
Extra 2 / 48-50
52
48-50
52
56
22
Extra 3 / 50-52
54
50-52
54
58
24
TU
TU
TU
TU
TU
TU
K[DESIGN]
EU
DE
FR
IT
UK
Maat 1
34
32
34
38
4
36
34
36
40
6
38
36
38
42
8
Maat 2
38
36
38
42
8
40
38
40
44
10
42
40
42
46
12
Maat 3
42
40
42
46
12
44
42
44
48
14
46
44
46
52
16
Maat 4
46
44
46
52
16
48-50
46-48
48-50
54-56
18-20
52
48-50
52
56
22

Tableau des tailles

K[DESIGN]
EU
DE
FR
IT
UK
XXS-32
34
32
34
38
4
XS-34
36
34
36
40
6
S-36
38
36
38
42
8
M-38
40
38
40
44
10
L-40
42
40
42
46
12
XL-42
44
42
44
48
14
XXL-44
46
44
46
52
16
Extra 1 / 46-48
48-50
46-48
48-50
54-56
18-20
Extra 2 / 48-50
52
48-50
52
56
22
Extra 3 / 50-52
54
50-52
54
58
24
TU
TU
TU
TU
TU
TU
K[DESIGN]
EU
DE
FR
IT
UK
Maat 1
34
32
34
38
4
36
34
36
40
6
38
36
38
42
8
Maat 2
38
36
38
42
8
40
38
40
44
10
42
40
42
46
12
Maat 3
42
40
42
46
12
44
42
44
48
14
46
44
46
52
16
Maat 4
46
44
46
52
16
48-50
46-48
48-50
54-56
18-20
52
48-50
52
56
22

Pas d'expédition avant le 3 janvier

Nous faisons une petite pause. Nous n’enverrons pas de colis via notre boutique en ligne avant le 3 janvier. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours faire vos achats et commander à votre guise !

Nous tenons à vous remercier par avance pour votre compréhension et votre patience.

Joyeuses fêtes!

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste de souhaits.

Sélectionnez d’abord votre taille, votre couleur ou d’autres options de produit avant de placer le vêtement dans votre panier.